Fotovoltaika

 

Jednou z našich divízií, je aj výroba podporných konštrukcií pre fotovoltaické panely

konštrukcie pre fotovoltaické systémy

  • výroba a montáž stacionárnych konštrukcií fotovoltaických elektrární – zemné inštalácie,
  • strešné inštalácie
  • výroba a montáž naklápacích konštrukcií jednoosých a dvojosých
  • držiaky meničov
  • bleskozvodné tyče
  • konzoly

zemné vruty (skrutky) vlastnej výroby

  • používané ako základový prvok pre nosné konštrukcie fotovoltaických panelov
  • rôzne dĺžky